Andrea STOIAN KARADELİ
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
İletişim